Nätverksträff mellan FaR-samordnare och aktivitetsarrangörer ”Överlever patienten i friskvården?”


Både förskrivare av FaR och mottagare av personer som fått FaR i friskvården hör vi uttrycka en oro för att något ska hända individen under träning. Till den här kvällen har vi bjudit in Eva Andersson som är läkare, högskolelektor och chef för enheten fysisk aktivitet och hälsa vid GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan, för att reda ut det här åt oss.

Kursdatum och tid:
25/10 kl.15-18
Målgrupp: FaR-samordnare och Aktivitetsarrangörer i Stockholms län.
Anmäl dig senast 20 oktober

Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
Föreläsning av Eva Andersson, nytt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen av programansvarig för FaR Jenny Sydhoff och erfarenhetsutbyte mellan sjuk- och friskvård.
Lärandemål:
Öka kontakten mellan förskrivare av FaR och mottagare av FaR i friskvården Ökad upplevelse av trygghet hos förskrivare och aktivitetsarrangör Säkrare vård
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Ingbritt Ekman, e-post: ingbritt.ekman@sll.se eller Eva Flygare Wallén, e-post: eva.flygare-wallen@sll.se
Adress:
Torsplan, Solnavägen 4 plan 10
Rum:
Tor
Administratör:
Lena Olsson

Bifogade filer