Utbildning i BOA-registret


BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros är en nationell satsning som syftar till att de behandlings-rekommendationer som finns nationellt och internationellt ska följas i praktiken, samt till kvalitetsförbättring av vården genom att de enheter som arbetar med artrosskolan följer upp sina resultat med hjälp av det Nationella Kvalitetsregistret, BOA-registret. Målet är att minska ohälsa och sjukskrivning hos patienter med artros i hand, höft och knä. Läs gärna mer om bakgrunden till BOA och vad som ingår i den "minimala interventionen" redan före kursen på www.boaregistret.se

Kursdatum och tid:
17/11, kl. 9-17
Målgrupp: Sjukgymnaster och arbetsterapeuter i primärvården, SLL
Sista anmälningsdag 2/11
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Rehabilitering
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Fysioterapeut
Lärandemål:
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna:
• kunna driva och utvärdera artrosskola
• känna till mål och syfte med Nationella Kvalitetsregister
• känna till rutiner för anslutning och registrering i BOA-registret
Föreläsare:
Kristin Wetterling, Leg sjukgymnast, projektledare BOA-registret
Ortoped, namn meddelas senare
Pernilla Chowdary, Leg arbetsterapeut
Sjukgymnast, verksam i artrosskolan
Artrosinformatör, från Reumatikerförbundet
Kostnad:
1200kr exkl moms
I avgiften ingår:
Kursmaterial och fika
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Christina Eriksson tfn 0730-376 880 eller e-post: christina.n.eriksson@sll.se
Sista anmälningsdag 2/11.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Ort/Område:
Stockholm
Rum:
Kastanjen, plan 7
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer