Vanliga ögonsjukdomar kl. 13.15-14.45 ÖNH för primärvård kl. 15.00-16.30


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Norrtälje.

Kursdatum och tid:
23/11, kl 13.30- 16.30, med lunch från kl. 12. Fika serveras
Vanliga ögonsjukdomar kl. 13.15-14.45
ÖNH för primärvård kl. 15.00-16.30
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Annat
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Föreläsare:
Emma Nivenius, Sylvia Almlöf Sarman, Enping Chen, Leif Tallstedt, samtliga överläkare och specialister i oftalmologi
David Waldfogel, specialist i ÖNH, ÖNH-mottagningen i Åkersberga

Kontaktperson:
Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, fortbildningssamordnare Norrtälje, e-post: lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se
Adress:
Havsörnen, Norrtälje sjukhus
Kommentarer:
Anmälan och mer information: mona.tillberg@tiohundra.se