Typ 2-Diabetes och överviktsbehandling (FULLBOKAD)


”Få åtgärder är så effektiva vid diabetes som att anpassa energiintaget och förbättra mindre bra matvanor”
Referens: Socialstyrelsens skrift: ” Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården.
Jobbar du med personer som både har typ 2 diabetes och övervikt? Tycker du att det känns komplicerat att hjälpa dem? På den här kursen får du fördjupad kunskap kring behandling av detta.

Kursdatum och tid:
21-22/11, kl. 9-16
Målgrupp: Diabetessjuksköterskor. Andra intresserade är välkomna i mån av plats.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• Medicinska aspekter och läkemedelspåverkan vid typ 2 diabetes och obesitas. Hur påverkar tillstånden varandra?
• Mat vid diabetes och övervikt – vilka råd gäller?
• Fysisk aktivitet en viktig del i behandlingen.
• Stigmatisering och bemötande. Kulturella aspekter.
• Samtal för förändring.
• En praktisk workshop: patientfall, redskap, verktyg, appar mm ”Hur får vi till det i praktiken?”
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Känna till den medicinska bakgrunden till samsjuklighet vid fetma och diabetes typ 2.
• Ha ökad kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas som del i behandling
• Känna till matens betydelse.
• Känna till bemötandets betydelse samt hur motivation till förändring av levnadsvanor kan stärkas hos patienten.
• Ha kunskap om var evidensbaserad information kan inhämtas.
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms läns landsting, se nedan för mer information.
Arrangör:
Kunskapsteam HPÖ/FaR och Diabetesteamet vid APC i samverkan
Kontaktperson:
Jenny Lindrot, e-post: jenny.lindrot@sll.se eller Malin Brattström, e-post: malin.brattström@sll.se
Adress:
Alfred Nobels allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
S 401
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal anställda i kommunen i Stockholms län. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer