KOL i primärvården


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra vanligaste folksjudomar som handläggs nästan helt i primärvården. Sjukdomen innebär ett stort lidande för patienten och höga kostnader för samhället. Det är viktigt att kunna diagnostisera KOL för att erbjuda patienten rätt vård och stoppa negativ sjukdomsutveckling. Kunskap och strukturerat interprofessionellt arbetssätt krävs för att ta hand om dessa patienter på bästa sätt.

Kursdatum och tid:
14/11, kl. 9-16:30

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL, Respiration
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Dietist, Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Sjukdomskunskap
• Farmakologisk och icke-farmakologisk behandling
• Omhändertagande av patienter med KOL i olika skeden, t ex nydiagnostiserade, indriga vs. avancerande, patienter inom basal hemsjukvård, akuta exacerbationer, årskontroller
• KOL-team och olika yrkesgruppers ansvarsområden
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och förståelse för:
• Folksjukdomen KOL som primärvård har ett stort ansvar för
• Evidensbaserad handläggning av KOL i primärvården
• Vikten av kontinuerlig dialog och lärande mellan KOL-teamets medlemmar för att optimiera vården för patienter med KOL
Föreläsare:
Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin och Maria Rosengren, distriktssköterska. Båda är vårdutvecklingsledare i APC kunskapsteam astma, allergi, KOL och tobak.
Kostnad:
1200 kr exklusive moms
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Maria Rosengren, e-post: maria.rosengren@sll.se
Adress:
Alfred Nobels allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
sal 404
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer