Migration och hälsa i primärvården


Allt fler människor migrerar till Sverige. Orsakerna är flera. Flykt, familjeanknytning och arbetskraftsinvandring är några exempel. Det innebär nya utmaningar och möjligheter för primärvården. Nu erbjuder vi ett seminarium om migration och hälsa. Vill du även diskutera konkreta fall? Då är detta seminarium rätt för dig. Ta med egna patientfall om du vill.

Kursdatum och tid:
9/10 kl. 14-16:30
Målgrupp är alla yrkesgrupper i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Övrigt, Diabetes/Endokrinologi, Mental hälsa, Smärta
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut, Undersköterska, Annat, Verksamhetschef, Specialistsjuksköterska, Logoped
Innehåll:
Urval ur programmet:
• Migrationsstress
• Regelverk kring asylprocessen
• Somatisk och psykisk hälsa
• Patientfall
Lärandemål:
Efter seminarium förväntas deltagarna:
• Kunna diskutera hur migration kan påverka hälsa samt
• Kunna diskutera lämplig patientbehandling utifrån patientens förutsättningar och migrationsbakgrund
Föreläsare:
Marina Taloyan, docent
Karin Vadfors, distriktsläkare
Åsa Leufvén, leg.läk, spec allmänmedicin
Catharina Gåfvels, docent
Kostnad:
Kostnadsfri, vi bjuder på fika
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av kursanvarig:
Marina Taloyan, tfn: 0737-46 45 51,
e-post: marina.taloyan@sll.se
Adress:
Hässelby Akalla AVC, Hässelby torg 20, T-bana Hässelby Gård, lokal kan komma att ändras
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer