Läkemedelskurs för distriktssköterskor på Äldremottagning


Du som arbetar på Äldremottagning i primärvården erbjuds kurs om enkel kvalitetsanalys av den äldres läkemedelsanvändning. Syftet med kursen är att erhålla fördjupad kunskap om äldres läkemedelsbehandling och tillgängliga verktyg för sjuksköterskor.

Kursdatum och tid:
28/4 kl. 9-16:30 Danderyds sjukhus
eller
11/5 kl. 9-16:30 Danderyds sjukhus
eller
16/5 kl. 9-16:30 Alfred Nobels Allé 10 sal 515

Uppföljningseftermiddag bokas på utbildningsdagen
Fre 19 maj kl.14.00 -16.30
Fre 8 juni kl.14.00–16.30
Fre 9 juni kl.14.00–16.30
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling, Forskning
Ämne:
Omvårdnad, Vårdvetenskap, Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
Program fortbildning om enkel kvalitetsanalys av den äldres läkemedels användning på Äldremottagning i primärvården.
9.00 Presentation
9.15-11.30 Äldre och läkemedel. Faktorer som påverkar läkemedelsbehandlingens effekter och biverkningar, Johan Fastbom
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.30 IT-stödet SeniorminiQ och bedömninsgformuläret Safe Medication Assessment (SMA), Annica Lagerin
13.30 -14.00 Hälsosamtal/samtalsguide på Äldremottagning, Annica Lagerin, Lena Lundh
14.00 Kaffe
14.20-15.00 Information om "Studie av ett patientcentrerat IT-stöd för att främja kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning”. Annica Lagerin.
15.15-16. 15 Kloka listan –distriktssköterskans förskrivningsrätt, Christine Fransson
16.15-16.30 Avslutning


Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha:
• Ökade kunskaper om äldres läkemedelsbehandling
• Ökade kunskaper om faktorer som påverkar läkemedelsbehandlingens effekter och biverkningar Tillämpa:
• Kunskap om IT-stödet SeniominiQ, inkl. Phase 20
• Kunskap om bedömningsformuläret Safe Medication Assessment (SMA)
• Kunskap om hälsosamtal/samtalsguide på Äldremottagning
• Kunskap om distriktssköterskans förskrivningsrätt
Föreläsare:
Johan Fastbom, Professor, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet.
Christine Fransson, informationsapotekare, Enheten Medicinsk fortbildning, SLL.
Annica Lagerin, distriktssköterska, Med dr. Akademiskt Primärvårdscentrum (APC).
Lena Lundh, distriktssköterska, Med dr. Akademiskt Primärvårdscentrum (APC).
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn /uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
Kontaktperson:
Annica Lagerin e-post: annica.lagerin@sll.se
Adress:
Danderyds sjukhus, Clinicum och Alfred Nobels Allé 10 sal 515
Rum:
Mentorn
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer