Läkemedelskurs, 2 dagar för distriktssköterskor på Äldremottagning


Du som arbetar på Äldremottagning i primärvården erbjuds kurs om enkel kvalitetsanalys av den äldres läkemedelsanvändning. Syftet med kursen är att få ökad kunskap om äldres läkemedelsbehandling och hur åldrandet påverkar läkemedels effekter.

Kursdatum och tid:
3/10 kl. 9-16:30, Torsplan, Solnavägen 1E, plan 4 sal: Lomme
eller
9/10 kl. 9-16:30, Torsplan, Solnavägen 1E, plan 4 sal: Lin
eller
19/10 kl. 9-16:30, Flemingsberg, Alfred Nobels allé 23 plan 4 sal: 415

Uppföljningseftermiddag bokas på utbildningsdagen:

9/11 kl. 14-16
eller
13/11 kl. 14-16
eller
20/11 kl. 14-16
Alla uppföljningar sker på Torsplan, Solnavägen 1 E plan 6 sal: Tullinge

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling, Forskning
Ämne:
Omvårdnad, Vårdvetenskap, Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
9.00 - 9.15 Presentation
9.15 -11.30 Äldre och läkemedel. Faktorer som påverkar läkemedelsbehandlingens effekter och biverkningar, Johan Fastbom
11.30 -12.30 Lunch
12.30 -13.30 Datorprogrammet SeniorminiQ och formuläret Safe Medication Assessment (SMA), Annica Lagerin
13.30 -14.00 Hälsosamtal/samtalsguide på Äldremottagning, Annica Lagerin/Lena Lundh
14.00 -14.20 Kaffe
14.20 -15.00 Information om ”Studie av ett patientcentrerat IT-stöd för att främja kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning”, Annica Lagerin.
15.15 -16.15 Kloka listan – distriktssköterskans förskrivningsrätt, Christine Fransson
16.15 -16.30 Avslutning


Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha:
• ökade kunskaper om äldres läkemedelsbehandling
• kunskaper om faktorer som påverkar läkemedelsbehandlingens effekter
• kunskap om IT-stödet SeniominiQ, inkl. Phase 20
• kunskap om bedömningsformuläret Safe Medication Assessment (SMA)
• kunskap om hälsosamtal/samtalsguide på Äldremottagning
• kunskap om distriktssköterskans förskrivningsrätt

Utbildningens syfte är att genom fortbildning till sjuksköterskor verksamma på Äldremottagning få ökad kunskap om äldres läkemedelsbehandling och hur åldrandet påverkar läkemedels effekter.
Föreläsare:
Johan Fastbom, Professor, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet.
Christine Fransson, informationsapotekare, Enheten Medicinsk fortbildning, SLL.
Annica Lagerin, distriktssköterska, Med dr. Akademiskt Primärvårdscentrum (APC).
Lena Lundh, distriktssköterska, Med dr. Akademiskt Primärvårdscentrum (APC).
Kostnad:
Kostnadsfritt men vid sen avbokn /uteblivet besök debiteras en kostnad på 500 kr
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Annica Lagerin e-post: annica.lagerin@sll.se
Adress:
Solnavägen 1 E / Alfred Nobels allé 23
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer