SLLs första regionala vårdprogram, övervikt och fetma.


Regionala vårdprogrammet övervikt och fetma, SLLs första kom i december 2016. Den här eftermiddagen har som mål att ge dig en koncentrerad inblick i vilka delar som du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med övervikt och fetma.

Kursdatum och tid:
23/5 kl. 14-16:30
Målgrupp: Alla yrkesgrupper inom Jakobsbergs AVC område
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• HPÖ Handlingsprogram övervikt och fetma innehåller politikernas målsättning medan RVP övervikt och fetma ska vara verktygslådan för dig i vården.
• Hur tar jag upp fetma med min patient
• Vilka matråd kan jag ge
Läkemedel och fetma – vilka läkemedel ska jag vara varsam med att förskriva till patienter med anlag för fetma
• Prioriterade grupper då det gäller stöd till hälsosammare levnadsvanor
• När remittera vidare
Inför och efter fetmakirurgi – vilket ansvar har primärvården
Föreläsare:
Kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC):
Sofia Trygg Lycke, vårdutvecklingsledare implementering HPÖ/FaR och utbildare i MI, Medlem i MINT Motivational Interviewing Network of Trainers.
Eva Flygare Wallén, PhD. Projektsamordnare för implementering av HPÖ/FaR i SLL vid APC.
Malin Brattström vårdutvecklingsledare HPÖ/FaR.
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum
Adress:
Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra utbildningar HPÖ/FaR riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting. Då det gäller dessa utbildningar omfattas även elevhälsan. Kursen är kostnadsfri för dig som är hälso- och sjukvårdsanställd inom Stockholm län. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer