Hjärtsvikt - för personal i primärvårdsrehab


Hjärtsvikt - ökar risken för förtida död och sänkt livskvalitet, och kan leda till rörelserädsla, minskad aktivitet i dagliga livet och nedsatt kondition. Den här dagen får du kunskap om vad som är aktuellt inom medicinsk vetenskap och rehabilitering när det gäller personer med hjärtsvikt.

Kursdatum och tid:
25/4, kl. 8.30-16
Målgrupp: Primärvårdsrehabteamet (arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator)
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Hjärta/kärl
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Dietist, Kurator, Fysioterapeut
Innehåll:
Föreläsning om hjärtsvikt:
• Diagnostisering
• Läkemedel
• Vad man ska vara observant på
Vi lär av och om varandra:
• Föreläsningar där arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och kurator föreläser utifrån sina yrkesspecifika perspektiv
• Ta med frågor
Workshop yrkesspecifikt

Lärandemål:
Efter kursen skall deltagarna ha fått:
• kunskap om aktuell behandling och förhållningssätt vad gäller personer med hjärtsvikt
• inblick i andra yrkesspecifika perspektiv när det gäller bedömning och behandling av hjärtsvikt
• en fördjupad kunskap utifrån det egna arbetsfältet om aktuella bedömningar och metoder för att stödja personer med hjärtsvikt
• träning, utbildning, näringslära, psykosocial rådgivning
Föreläsare:
Eva-Britt Norberg, Arbetsterapeut, Umeå Universitet
Görel Rasjö Wrååk, Distriktssköterska, Akademiskt Primärvårdscentrum
Maria Warging, Kurator, Karolinska Universitetssjukhuset/ Huddinges IHD mottagning
Ulrica Bild, Fysioterapeut, Nacka rehab
Jenny Lindrot, Dietist, Akademiskt Primärvårdscentrum
Michael Melin, Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset/ Huddinges IHD mottagning, namn meddelas senare
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum.
Kontaktperson:
Christina Eriksson, e-post: christina.n.eriksson@sll.se, Carmen Wärlinge, e-post: carmen.warlinge@sll.se och Görel Rasjö Wrååk, e-post: gorel.rasjo-wraak@sll.se
Adress:
Alfred Nobels allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
Sal 412
Kod:
Anmäl dig senast 11/4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer