Lär dig starta Personcentrerad grupputbildning för vuxna med diabetes


Forskning visar att vuxna med diabetes som genomgått grupputbildning förbättrar sin livskvalitet och metabola kontroll. Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvården rekommenderar att alla personer med typ 2-diabetes ska gå en sådan utbildning. Målsättningen är att erbjuda grupputbildning inom ett år från sjukdomsdebut samt vart femte år. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa betyder för den enskilda personen och därigenom främjas individens hälsa.

Kursdatum och tid:
20-21/9

Samtliga dagar klockan 09.00-16.00. Uppföljningsträff efter tre månader.

Målgrupp: Sjuksköterskor /Distriktssköterskor och diabetesteam i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Pedagogik
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Didaktik och vuxenlärande
• Personcentrerad vård
• Pedagogiska modeller
• Organisera och leda grupp
• Grupputbildningsmaterial
• Reflektionsövningar
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
• Reflektera och förklara hur vuxna lär
• Planera och genomföra gruppträffar för vuxna med diabetes
• Utvärdera utbildningsinsatsen regelbundet och systematiskt
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@sll.se
Adress:
Alfred Nobels allé 10 Flemingberg
Rum:
S 507
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer