Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes


Forskning visar att vuxna med diabetes som deltagit i gruppträffar med andra förbättrar sin metabola kontroll samt livskvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Nationellt programråd diabetes förespråkar att alla personer med typ 2 diabetes ska gå en sådan utbildning. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa betyder för den enskilda personen och därigenom främjas individens hälsa. Kursen har fokus på diabetes men innehållet kan användas för upplägg även i andra grupper.

Kursdatum och tid:
11-12/10 kl. 9-16

Samtliga dagar klockan 09.00-16.00. Uppföljningsträff efter tre månader.

Målgrupp: Sjuksköterskor /Distriktssköterskor och diabetesteam i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Pedagogik
Målgrupp:
Dietist, Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Sjuksköterska
Innehåll:
• Didaktik och vuxenlärande
• Pedagogiska modeller
• Personcentrerat förhållningssätt
• Organisera och leda grupp
• Grupputbildningsmaterial
• Reflektionsövningar
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Reflektera och förklara hur vuxna lär
• Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
• Planera och genomföra gruppträffar för vuxna med diabetes
• Utvärdera utbildningsinsatsen regelbundet och systematiskt
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@sll.se, tfn: 073-023 05 12. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Lin
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer