Diabetes i primärvården


Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 30 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bemötande och organisation av diabetesmottagning. I kursen ingår ett erbjudande om uppföljande stöd på vårdcentralen tre månader efter avslutad kurs.

Kursdatum och tid:
2-3/5 + 11-12/6 2018
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Diabetessjukdomen, behandling och komplikationer
• Mat och diabetes
• Pedagogik/patientutbildning
• Organisation av diabetesmottagning
• Diabetes ur ett kulturellt perspektiv
• Äldre med diabetes
• Rond med patientbeskrivningar
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• förklara diabetessjukdomen, orsaker, diagnoskriterier, behandling och komplikationer
• planera patientutbildning utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
• visa hur man initierar kvalitetsarbete inom diabetesvården på arbetsplatsen
Kostnad:
4 800 kr, exklusive moms
Arrangör:
LUCD, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Marianne Pegelow, tfn: 070-484 20 05, e-post: marianne.pegelow@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. APCs fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer