”PV-dag” våren 2017 Tema: NCP och evidensbaserad dietetik


Välkommen till vårens PV-dag med tema NCP och evidensbaserad dietetik!

Kursdatum och tid:
4/4, kl. 9:00 – 16:00
Målgrupp: Primärvårdsdietister inom SLL/SLSO
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Nutrition, Vårdvetenskap
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
• 9.00 NCP i teori och praktik
• C:a 10.00 Kaffe/Te
• 11.15 Fortsättning NCP och gruppdiskussioner journalföring
• 11.45 Lunchpaus
• 13.00 Evidensbaserad dietetik i praxis - att kritiskt granska och tillämpa nutritionsstudier - komplexitet, dilemman och förhållningssätt
Föreläsning och diskussioner.
• Ca 14.45 Kaffe/te och frukt
• 15.30-16.00 Sammanfattning, utvärdering och diskussion

Föreläsare:
Elin Lövestam,Fil. dr, leg. dietist
Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet
Agneta Andersson, Universitetslektor
Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet
Kostnad:
Kostnadsfri
I avgiften ingår:
Kaffe/Te samt frukt. Lunchmöjligheter finns i huset samt närliggande restauranger.
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information om dagen kan ges av Åsa von Berens, FPU-ledare Akademiskt Primärvårdscentrum, e-post: asa.vonberens@sll.se alt.tfn: 070- 210 72 37.
Adress:
Alfred Nobel Allé 23
Ort/Område:
Flemingsberg
Rum:
H3
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift).Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer