Fysisk aktivitet som behandling för barn och ungdomar


Jobbar du med barn och ungdomar i landstingets hälso- och sjukvård eller i elevhälsan? På den här kursen får du kunskap i hur fysisk aktivitet kan användas i sjukdomsprevention och behandling. Det kommer att presenteras olika metoder för hur man på bästa sätt kan motivera barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Du blir behörig att föra rådgivande samtal på det här området.

Kursdatum och tid:
20/10 (heldag) + 13/12 fm
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
Annat
Innehåll:
• Vilka barn och ungdomar kan FaR förskrivas till? (FYSS 2015/Stockholms Läns Landstings rekommendationer)
• Hur använda FaR, stegräknare, dagböcker med mera för att främja fysisk aktivitet?
• Hur samtala med barn för att att främja fysisk aktivitet?
• Vem tar emot barn och ungdomar i friskvården?

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• ha ökad kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas som behandling
• kunna tillämpa metoden FaR till barn och ungdomar
• känna till betydelsen av motiverande samtalsteknik vid beteendeförändring
• ha kunskap om Stockholms FaR-ledarnätverk.
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Stockholms läns landsting, se nedan för mer information.
Kontaktperson:
Ann Hafström,
e-post: ann.hafstrom@sll.se
eller Eva Flygare Wallén,
e-post: eva.flygare-wallen@sll.se
Adress:
Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg.
Rum:
Tillfälle 1, S 101 Tillfälle 2, S 415
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra utbildningar HPÖ/FaR riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Stockholms läns landsting. Då det gäller dessa utbildningar omfattas även elevhälsan. Kursen är kostnadsfri för dig som är hälso- och sjukvårdsanställd inom Stockholm län. I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer