Motiverande samtal, MI-forum


Nu har du chans att upprätthålla din MI-kompetens! MI-kunskaper inlärda på grundutbildningen är färskvara. MI-forum ger dig möjlighet att ta del av nyheter inom samtalsmetoden, samt utväxla erfarenheter med dina kollegor.

Kursdatum och tid:
För personal i primärvården som gått grundutbildning i Motiverande samtal, MI.

Varje träff är två timmar, kl. 14-16.

Kurser 2017
15/11, Ringens VC
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Innehåll:
• Nyheter i MI,
• Möjlighet till direktåterkoppling på eget inspelat samtal
• Praktiska övningar
Lärandemål:
Efter utbildningen ska deltagarna ha utvecklat sina MI- kunskaper.
Föreläsare:
Susanne Hellström, Sofia Trygg Lycke, Anne Claesson, vårdutvecklingsledare och utbildare i MI. Medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Kostnad:
Kostnadsfri. Ingår i kostnaden för grundkurs i MI.
Kontaktperson:
Susanne Hellström, tfn: 073-962 76 27, e-post: susanne.m.hellstrom@sll.se.
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer