BVC kurs för ST läkare ny kurs kommer till hösten Delmål 6 resp. c6


Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm.

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
AT- & ST-utbildning
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Basprogram, metodbok, BHV-journal och nationell målbeskrivning
Barns normala utveckling. Utvecklingsbedömningar
Vaccinationer på BVC
Sjuksköterskans roll på BVC.
Undersökning av barn på BVC. Praktiska övningar i grupper
Från huvud till fot
Tillväxt. Normalvarianter och avvikelser
Barn som far illa. Samverkan med socialtjänsten
Nyanlända flyktingbarn på BVC
Kardiologi på BVC
Kostnad:
4000 kronor
Kontaktperson:
Tova de Ruvo Lohmann

Administratör:
Anneli Lagerqvist
Kommentarer:
Kursen ges 2 ggr per år.