TYNNINGÖ Konsultationskurs - sedan 10 år i Stockholms skärgårdVi som håller kurserna är alla allmänläkare och utbildade handledare på Kalymnoskurserna.
Vi lär ut en evidensbaserad metod som vi själva använder i klinisk vardag.
Du guidas steg för steg i att effektivisera, hitta fram till rätt diagnos snabbare och vara patientsäker så både Du och Din patient blir nöjda.
Arbetet på kursen utgår ifrån dina egna patientmöten och du är i en liten trygg kollegial grupp med en och samma handledare. Uppföljningsdagen görs som en gemensam kollegial rond där gruppdeltagarna får återföring på videokonsultationer från mottagningen.
Vi rekommenderar att du går kursen tidigt under ST – den är en förberedelse för ”mitt-i ST ” och ger dig även verktyg för att handleda läkarstudenter.

Vi arrangerar kursen i internatform. Vår erfarenhet är att det gynnar inlärningen med trevlig kollegial samvaro. Naturligtvis finns möjlighet att sova hemma om man så önskar.

Varma hälsningar från dina kollegor som under de senaste åren haft ansvar för Stockholmskursen

Charlotte Hedberg, Conny Svensson, Maria Tasola, Staffan Ahlkvist, Kerstin Loden, Tina Rönnås, Gerd Ahlen, Christina Malm, Jonas Sjögreen, Judit Santha, Jan Helge Larsen (grundare av Kalymnoskurserna)

Kursdatum och tid:
Kursdatum Våren 2018 är 12-14 februari med uppföljningsdag 21 mars.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
AT- & ST-utbildning
Ämne:
Övrigt
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i patient - läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet. Undervisningen bedrivs i små grupper med video och gruppdiskussioner som redskap och alla är beroende av varandras bidrag. Introduktioner med teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna.

Du ska planera för att spela in ett patientbesök på video mellan de båda kurstillfällena.
För godkänd kurs krävs närvaro alla dagar och medverkan utifrån egna patientmöten/rollspel de första tre dagarna. Till dag fyra skall deltagarna ha med en inspelad konsultation från sin mottagning med åtföljande skriftlig reflektion (mall kommer att skickas ut).
Med hjälp av video och reflektion kommer deltagarna då visa att de förstått och kan använda grunderna i patientcentrerat arbetssätt.
Föreläsare:
Gruppledare:
Conny Svensson, Charlotte Hedberg,Maria Tasola, Jonas Sjögren
Kostnad:
14 000 kr
I avgiften ingår:
Två övernattningar på Ljungbergsgården, Tynningö.
Kontaktperson:
Anmäl dig till Anneli Lagerqvist via anneli.lagerqvist@sll.se
Kursansvarig Conny Svensson
Kommentarer:
Planera för att spela in två patientbesök på video mellan de båda kurstillfällena!