VESTA höstprogrammet 2016, pågående


Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
AT- & ST-utbildning
Ämne:
Vesta
Målgrupp:
ST-läkare
Kostnad:
30 000 kr
I avgiften ingår:
15 kursdagar utspridda över perioden maj 2016- maj 2017. Handledare från CeFAM under ett år. Kursmaterial.
Kontaktperson:
anneli.lagerqvist@sll.se