VIL

Akademiskt primärvårdscentrum har i samarbete med olika lärosäten en central roll i att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Samlingsnamnet för uppdraget är VIL – verksamhetsintegrerat lärande. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter, kvalitetssäkring, kompetenshöjande utbildning och stöd till handledare.

För vård- och medicinstudenter som gör sin VIL i primärvården och deras handledare pågår en mängd aktiviteter inom de åtta akademiska vårdcentralernas nätverk, AVC. Det kan vara interprofessionella case-seminarier – en undervisningsmetod där patientbeskrivningar inspirerar studenterna att aktivt söka kunskap som sen diskuteras i strukturerade seminarier, eller att äldre studenter handleder yngre kursare, så kallad peer-learning. Ibland kan även en handledare ha flera studenter som går olika program, interprofessionellt lärande, IPE.

I varje AVC-nätverk finns kliniska handledare samt adjungerade kliniska adjunkter, AKA. AKA kan vara läkare, distriktssköterska, fysio- eller arbetsterapeut eller psykolog. Deras uppgift är i första hand att organisera VIL för studenterna och att handleda handledarna. Med hjälp av nya pedagogiska modeller får studenter på olika utbildningsprogam göra olika aktiviteter tillsammans.
– Att mötas, reflektera och träna praktiska färdigheter i verklig vårdmiljö och stärka teamarbetet över gränser redan under utbildning, såsom vi gör i IPE, tror jag kan bidra till att säkra en god vårdkvalitet för patienten, säger Eva Henriksen verksamhetschef på Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

 

Studenterstartsida

Vinster med samlat placeringsuppdrag
Ett annat stort uppdrag är att hitta enheter som svarar mot de mål som anges i olika kursplaner där studenterna kan placeras. En sammanhållen organisation och goda relationer är a och o. Det säger Anki Berntoft – en av de sju samordnare på APC för studentplaceringar inom primärvården. Hon har en total kontaktyta på närmare 500 enheter, privata såväl som landstingsdrivna, stora och små.

– Vi har byggt upp ett kontaktnät som är guld värt och har en god lokal kännedom om olika verksamheter. Satsningen har lett till mindre krångel, färre led i kontakterna, stöd för våra lärosäten och bättre förutsättningar att utveckla och utnyttja VIL-platserna, menar Anki Berntoft, samordnare för placeringarna av blivande sjuksköterskor, distriktssköterskor, barnmorskor, barnsjuksköterskor med flera.

Framtidens medarbetare
En annan viktig kugge är att personal i primärvården har modern handledarkompetens. Via AVC-nätverken erbjuds därför alla medarbetare pedagogisk handledarutbildning där AVC och Centrum för Klinisk Utbildning vid Karolinska institutet bidrar med kurser eller/och lärare.
– Handledarna är mycket betydelsefulla för studenternas kliniska lärande, och de behöver självklart påfyllning av pedagogisk kompetens och stöd, säger Eva Henriksen.

Aktiviteter som erbjuds är seminarier, praktisk handledarutbildning och så kallad Stepping Stoneutbildning
– Det ger fin möjlighet att få mer kunskap om den interprofessionella pedagogiska processen och bli uppdaterad på lärosätenas utveckling och krav, vilket ofta är annorlunda mot då handledarna själva gick sin grundutbildning, säger Eva Henriksen.

Hon tillägger också att tiden i VIL ofta är avgörande för en ung person om de ska satsa sin framtid inom området.
– Vi får inte glömma att det är våra framtida medarbetare som vi handleder. Därför är det viktigt att vi gör bra reklam för primärvården och är goda förebilder så att studenterna vill komma och arbeta med oss när de har tagit sin examen, säger Eva Henriksen.

 Text: Daphne Macris

BloggGrundutbildningHögerspalt

Välkommen till Lärandebloggen! 

En fin källa till information där lärare, handledare och studenter reflekterar, diskuterar och delar med sig av kunskap, erfarenheter och upplevelser inom pedagogik och primärvård. Läs, inspireras och kommentera! TILL BLOGGEN

TeamHögerspalt

Vårdstudenter lär ihop – för mer teamarbete!

Med hjälp av en ny pedagogisk modell ska studenter på flera olika vårdutbildningar tillsammans göra hembesök hos patienter. Sex vårdcentraler inom tre akademiska vårdcentralsnätverk luckrar på så sätt upp stuprörstänket. Christina Olsson, samordnare på Mörby AVC, ser vinster för både patient och vårdteam. LÄS MER

Sarahöger

Bästa vårdcentralen enligt läkarstudenter

– Vi är otroligt stolta. Det är första gången vi får utmärkelsen. Det säger Sara Banegas på Ekerö vårdcentral som läkarstudenterna på Karolinska Institutet prisat för bra studentmiljö.
LÄS MER

 

SÖK