Tobaksavvänjning

All vårdpersonal har i de flesta patientmöten möjlighet att identifiera och stödja patienter till tobaksfrihet. Denna vårdutvecklingsplan kan vara ett stöd i att strukturera arbetet på enheten kring tobaksavvänjning. Dokumentet bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2013-10-11

Filer