Sömnproblem

Sömnproblem är vanligt och kan leda till minskat välbefinnande, nedsatt funktion och på sikt psykisk och fysisk ohälsa. Vårdutvecklingsplanen syftar till att ge verktyg i omhändertagandet av patienter med sömnproblem i primärvården.

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Psykisk Hälsa
Målgrupp:
Alla
Publicerad av:
Abbe Schulman
Datum:
2012-11-15

Filer