Motiverande samtal MI- Kollegial handledning


Inbjudan 2020 till all vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI. Till dig som gått en grundkurs i MI och vill upprätthålla och utveckla dina MI-färdigheter. Under våren erbjuder vi två fristående eftermiddagsträffar som du kan boka in dig på. Välj själv hur många träffar som du vill delta i. Det är önskvärt men inget krav att du inför träffarna har spelat in samtal (5-10 minuter) som du sedan får kollegial återkoppling på i MI-anda.

Kursdatum och tid:
5/5, kl. 14-16:30
fristående träffar

Målgrupp: All vård och rehab-personal i primärvården som gått grundkurs i MI.

.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Målgrupp:
Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Kurator, Psykolog, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Undersköterska, Annat, Specialistsjuksköterska, Logoped
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna känna tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information:
Jenny Lindrot APC, e-post: jenny.lindrot@sll.se, Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.