Psykisk ohälsa hos äldre

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Omvårdnad, Äldres hälsa, Psykisk Hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska
Projektledare:
Ulrika Meijer
Projektmedlemmar:
Christina Sandlund, Lena Törnkvist, Lena Lund, Riitta-Liisa Samuelsson, Erika Berggren.
Forskningsledare:
Jeanette Westman
Finansiering:
Region Stockholm
Projektstart:
2019-08-12

Beskrivning

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre och många lider i det tysta, men depression och ångest är inte en naturlig del av åldrandet. I projektet ska  distriktssköterskor utbildas i en modell som ska prövas inom primärvården för att uppmärksamma och behandla psykisk ohälsa (oro och lätt depression) hos äldre personer.Bakgrund:
Var tredje kvinna och var femte man över 85 år rapporterar ängslan, oro och ångest. Självmordsrisken är större hos äldre män än i någon annan grupp. Samtidigt uppmärksammas äldres psykiska ohälsa i liten utsträckning i jämförelse med de yngres. Anledningar kan vara att äldre har mer diffusa symtom och ofta andra samtidiga sjukdomar, vilket kräver ökad kompetens bland hälso- och sjukvårdspersonal.


Syfte:
Att utbilda distriktssköterskor i en modell som ska prövas inom primärvården för att uppmärksamma och behandla psykisk ohälsa (oro och lätt depression) hos äldre personer.


Metod:
Distriktssköterskor som ingår projektet får utbildning om äldres psykiska ohälsa och Care management. Utbildningen utvärderas och metoden testas kliniskt.


Resultat/förväntade resultat:
Genom att arbeta strukturerat enligt evidensbaserade metoder kan psykisk ohälsa hos äldre tidigt upptäckas och behandlas. Den äldre får en vårdkontakt som engagerar den äldre i behandlingen, följer symtom och håller ihop vårdkedjan. 


Betydelse/förväntad betydelse:
Psykisk ohälsa hos äldre personer är vanligt och ofta ouppmärksammat. Med hjälp av strukturerade bedömningsmetoder kan psykisk ohälsa upptäckas tidigt och relevanta åtgärder sättas in, vilket förväntas främja att den äldre bibehåller god hälsa, bor kvar hemma och klarar sig i vardagen. Onödiga sjukhusinläggningar kan förhindras och samhällskostnaden minskas.