Distriktssköterskors prevention och behandling av undernäring bland äldre i basal hemsjukvård

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Äldres hälsa
Målgrupp:
Sjuksköterska
Projektledare:
Riitta-Liisa Samuelsson
Projektstart:
2017-03-23

Beskrivning

Ät och näringsproblem är vanligt bland äldre sjuka individer som vårdas i hemmet. Det saknas dock ofta rutiner för både nutritionsbedömning och behandling i primärvården. 2007-2008 genomfördes en studie med distriktssköterskor i hemsjukvården på fyra vårdcentraler. Ett nutritionsteam, bestående av dietist, distriktssköterska och husläkare, gav deltagarna utbildning och stöd för rutiner i arbetet med att identifiera och behandla patienter med undernäring eller risk för undernäring. Syftet var förutom utbildning och stöd även utvärdera denna intervention både bland distriktssköterskorna genom att utvärdera effekterna i form av kunskap och förändrad arbetssätt samt bland patienter som bedömts under studien i antalet undernärda eller i riskzon för undernäring.

Filer