Rörelse och smärta

Genom innovativ forskning och utbildning vill nätverket förbättra omhändertagande, diagnostik och behandling av den stora grupp patienter med smärta/besvär från rörelseorgan och nervsystem där dagens bild- och lab-diagnostik samt behandling inte alltid når tillfredsställande resultat. Exempelvis för peroner med nack-ryggbesvär, fibromyalgi och oklara besvär från huvud, arm, ben, buk och hud, ellerbesvär efter tex trafik-, arbets- eller idrottsskada.

Nätverket omfattar forskare, doktorander och studenter av alla vårdprofessioner samt statistiker och kollegor från APC/AVC, NVS, Immunolog-, Radiolog-, Käk-/tand-, Dermatolog- och Rehabkliniker samt forskare på GIH, KTH och från andra regioner som tex VGR och Sörmland. I nätverket ingår forskare från Danmark, England, Spanien, Kina, Indien och USA (Stanford) samt inte minst ett flertal patientorganisationer.

Genom samkörning av befintliga diagnos-, bild- och laboratorieregister samt digital patientmedverkan analyseras diagnostiska metoders samstämmighet, samsjuklighet mellan olika diagnoser och behandlingsutfall över tid med stordataanalys vilket på sikt ger underlag för artificiell intelligens i form av beslutsstöd för patient och vårdgivare.  

Våra projekt innefattar även grund-, behandlings- och implementeringsforskning.

Kontaktperson och sammankallande:
Bo Christer Bertilson, medicine doktor, e-post: bo.bertilson@ki.se

Övriga medlemmar i närverket:

  1. Åsa Niper, doktorand
  2. Magnus Peterson, medicine doktor
  3. Marina Taloyan, docent
  4. Erika Berggren, doktorand
  5. Christina Olsson, medicine doktor
  6. Lena Nilsson Wikmar, professor
  7. Lennart Carlsson, medicine doktor
  8. Maria Lagerlöf, doktorand