Migrations- och samhällsmedicin

Fokus inom nätverket är tvärvetenskapligt och brett: från psykisk och somatisk ohälsa till hela migrationsprocessen som individen går genom. Både epidemiologiska och interventions studier bedrivs inom nätverket. Studier om somatisk hälsa inkluderar individer födda utanför Europa som har högre risk att få bland annat diabetes jämfört med svenskfödda individer. 


I nätverket ingår forskare som är verksamma inom olika högskolor och centra – Röda Korsets Högskola, CES och Karolinska Institutet, NVS med expertis i migration och samhällsutveckling. Forskningen omfattar asylsökandes hälsa inklusive hälsoundersökningar och migrationens påverkan på hälsa senare i livet.

Kontaktperson och sammankallande:
Marina Taloyan, docent, e-post: marina.taloyan@sll.se

Övriga medlemmar i nätverket:

 1. Knut Lönnroth, professor, KI, CES
 2. Catharina Gåfvel, docent
 3. Nuha Saleh-Stattin, medicine doktor
 4. Helena Salminen, medicine doktor, universitetslektor
 5. Christina Olsson, medicine doktor
 6. Per Wändell, professor
 7. Hassan Alinaghizadeh, doktorand
 8. Fredrik Saboonchi, professor, Röda Korsets högskola
 9. Peter Tinghög, medicine doktor, Röda Korsets högskola
 10. Jad Shedrawy, doktorand, CES
 11. Anneli Marttila, medicine doktor, CES
 12. Hani Khalifa, läkar-AKA, AVC Mörby
 13. Gunilla Berg, folkhälsovetare
 14. Anna-Clara Hollander, postdoc, medicine doktor