Mental och psykisk hälsa

Psykisk ohälsa, som ångest, depression och stressrelaterade syndrom, är vanligt förekommande, medför stort lidande och är en av primärvårdens största patientgrupper. Primärvårdsforskning inom psykisk ohälsa berör en mängd delområden där några av de största är behandling av psykisk ohälsa, bedömning och utredning samt prevention.

Centrala frågor som medlemmarna i nätverket på olika sätt försöker besvara är: hur kan psykisk ohälsa effektivt behandlas med psykologisk och farmakologisk behandling i primärvården? Hur kan psykisk ohälsa mätas och diagnosticeras på ett reliabelt sätt? Vilka åtgärder kan användas i primärvården för att förebygga psykisk ohälsa?

Kontaktperson och sammankallande:
Erik Hedman, docent, e-post: kire.hedman@ki.se

Övriga medlemmar i närverket:

 1. Jeanette Westman, medicine doktor
 2. Marina Taloyan, docent
 3. Catharina Gåvels, docent
 4. Nuha Saleh-Stattin, medicine doktor
 5. Eva Toth-Pal, medicine doktor
 6. Solvig Ekblad, adj professor
 7. Sigrid Salomonsson, doktorand
 8. Fredrik Santoft, doktorand
 9. Erland Axelsson, doktorand
 10. Elin Lindsäter, doktorand
 11. Maria Lagerlöf, doktorand
 12. Anna Bergman, doktorand
 13. Karoline Kolaas, doktorand