Hjärta-kärl och andning

En viktig aspekt av forskningen är att utgå ifrån primärvårdens behov och ta hänsyn till kvalitet och utveckling samt implementera nya rön inom vården inom området hjärta/kärl och andning.

Nätverket har tre huvudsyften: 

  • Hitta lämpliga samarbetskonstellationer för ansökningar gällande primärvården.
  • Hitta personer som kan skriva vetenskapliga artiklar på befintliga data som vi har.
  • Hitta handledarkonstellationer och förbättra befintliga och blivande doktorandprojekt.

Nätverket består av forskare vid APC och sektionen för allmänmedicin och primärvård vid Karolinska Institutet. Vi har tillsammans tillgång till kohortundersökningar samt kliniska data på primärvårdspatienter och kontakter med personer som kan analysera diagnoser i samtliga vårdformer i Stockholms läns landsting. Klinisk forskning på vårdcentralerna sker också.

Hjärt-kärl
Kontaktperson och sammankallande:
Axel Carl Carlsson, docent, e-post: axel.carlsson@ki.se

Övriga medlemmar i närverket:

  1. Per Wändell, professor
  2. Marina Taloyan, docent
  3. Jan Hasselström, medicine doktor
  4. Björn Eriksson, doktorand

Andning (inkluderar exempelvis astma och KOL)
Kontaktperson och sammankallande:
Jörgen Syk, medicine doktor, e-post: jorgen.syk@sll.se

Övriga medlemmar i närverket:

  1. Lena Lund, medicine doktor
  2. Hanna Sandelowsky, doktorand