Folkhälsoepidemiologi och ojämlik hälsa

Folkhälsoepidemiologi

  1. Johan Arnlöv, professor
  2. Holger Theobald, docent
  3. Marina Taloyan, docent
  4. Lennart Carlsson, medicine doktor
  5. Hassan Alinaghizadeh, doktorand

Jämlik hälsa

  1. Eva Flygare Wallén, medicine doktor
  2. Marina Taloyan, docent