Åldrande (multisjuklighet, sköra äldre)

Forskning inom nätverket äldre utgår från WHO’s definition om hälsosamt åldrande, det vill säga “processen att utveckla och bibehålla funktionsförmåga som möjliggör välbefinnande i högre ålder”. Det innefattar en helhetssyn på hälsa utifrån ICF’s ramverk med ett funktionsinriktat perspektiv där även det omgivande samhället och personliga faktorer tas hänsyn till. För närvarande pågår forskning kring hälsosamtal, fysisk aktivitet och träning, osteoporos, nutrition, samsjuklighet och läkemedel.

Kontaktperson och sammankallande:
Elisabeth Rydwik, docent, e-post: elisabeth.rydwik@ki.se

Övriga medlemmar i nätverket:

 1. Helena Salminen, medicine doktor, universitetslektor
 2. Hans Lundin, medicine doktor
 3. Lena Törnkvist, docent
 4. Lena Lundh, medicine doktor
 5. Marina Taloyan, docent
 6. Eva Toth-Pal, medicine doktor
 7. Magnus Peterson, medicine doktor
 8. Jan Hasselström, medicine doktor
 9. Erika Berggren, medicine doktor
 10. Christina Olsson, medicine doktor
 11. Annica Lagerin, medicine doktor