Välkommen till Enheten för Kris- & katastrofpsykologi

När det ofattbara händer måste sjukvården snabbt kunna handla för att rädda liv och minimera de kroppsliga och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid allvarliga händelser. Enheten för Kris- & katastrofpsykologi är ett kunskapscentrum inom Stockholms läns landsting. Våra huvuduppgifter är att sammanställa ny kunskap, forska och utveckla metoder för stöd till drabbade. Vi utbildar personal och samordnar och vidareutvecklar den psykologiska delen av sjukvårdens beredskap för katastrofer och stora olyckor. Vår kompetens omfattar både barn och vuxna. Enheten bedriver inte behandling.

Här hittar du information om enheten, våra utbildningar och föreläsningar och kan beställa informationsmaterial. Du kan också läsa mer om våra utvecklings- projekt och om vår forskning samt ta del av rapporter och sammanfattningar av artiklar vi skrivit. Klicka på rubrikerna till vänster så får du ytterligare information.

Fyra nya filmer om:
när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till del 1: Normalisering

Länk till del 2: När våld i nära relationer blandas ihop med kärlek

Länk till del 3: När våld i nära relationer bevittnas av barn

Länk till del 4: Kontroll, isolerig, anpassning och förskjutning av gränser


Prenumerera på våra utskick

Vill du prenumerera på utskick från enheten Våld i nära
relationer? Fyll i dina uppgifter via länken nedan:

Länk till registrering av utskick