Psykisk ohälsa bland äldre - ett angeläget område!

Trots att psykisk ohälsa som depression och ångest är vanligt bland äldre personer, får de inte alltid den vård de har behov av. Där har du som distriktssköterska en viktig roll i att uppmärksamma psykisk ohälsa. I en kurs, med start 18 februari, får du lära dig metoder för att bedöma, förebygga och följa upp symtom på psykisk ohälsa hos äldre personer.


ANMÄL DIG HÄR >>

KURSINNEHÅLL:

  • Tidig upptäckt, riskfaktorer och diagnostik vid vanliga psykiatriska tillstånd så som depression, ångest, insomni, beroende och kognitiv svikt
  • Psykologisk och beteendeförändrande behandling
  • Farmakologisk behandling
  • Vårdsamordnare – en modell för samordnat, strukturerat omhändertagande av äldre med psykisk ohälsa

Kursen är en del i ett nytt projekt som syftar till att förbättra vården för äldre med psykisk ohälsa. För kursdeltagare som är intresserade av att delta utgår ersättning till vårdcentralen samt fortlöpande stöd och utbildning under projekttiden.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-02-05

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER