Ambulant blodtrycksmätning - indikationer och utfall på Järna och Nykvarns vårdcentraler Hur överensstämmer använda indikationer med rekommenderade?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Elsa Bitéus
Projektstart:
2014-12-06

Beskrivning

Hypertoni är en vanlig diagnos i primärvården och ett korrekt uppmätt blodtryck är avgörande för diagnossättning, behandling och fortsatt uppföljning av hypertoni. Klinisk blodtrycksmätning och hemblodtrycksmätning har flera begränsningar som kan övervinnas med ambulant blodtrycksmätning. Nationellt liksom på Järna och Nykvarns vårdcentraler, saknas vårdprogram med rekommenderade indikationer för ambulant blodtrycksmätning.


Syftet med projektarbetet var att studera vilka indikationer för ambulant blodtrycksmätning som användes av läkare på Järna och Nykvarns vårdcentraler och hur dessa överensstämde med vedertagna rekommenderade indikationer samt beskriva studiepopulationen på de båda vårdcentralerna.

Filer

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER