Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete


För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patienter med typ 2-diabetes. Diabetesvården utvecklas och förbättras, det handlar om mer än enbart insatt läkemedelsbehandling. Det är i primärvård som merparten av landets patienter med typ 2-diabetes behandlas och detta nödvändiggör teamarbete. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes.

Kursdatum och tid:
13-14 /5, kl. 8:30-16 Inställd
eller
4-5/11, kl. 8:30-16

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner med patientfall.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• ha kännedom om diabetesläkemedel utifrån nationella riktlinjerna och forskningsresultat
• identifiera individuella behov av kompletterande läkemedelsbehandling med fokus på insulin
• starta insulinbehandling samt motivera vald behandling
Föreläsare:
Föreläsare: Anna Ugarph Morawski, Specialist i allmänmedicin, med.dr samt en av diabetessjuksköterskorna, MSc, på APC
Kostnad:
2400 kr exkl moms
Kontaktperson:
För mer info kontakta: Kaija Seijboldt, e-post: kaija.seijboldt@sll.se, tfn: 073-024 23 36. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER