Diabetes för ST läkare i allmänmedicin


Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
31/8-1/9, kl. 8:30-16
Målgrupp: ST läkare i allmänmedicin
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
• Diagnostik och läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes
• Diabetessjuksköterskans roll i diabetesteamet
• Kostens betydelse vid diabetes
• Diabeteskomplikationer
• Diabetiska fotsår
• Preventiv medicinsk fotvård
• Diskussion med patientfall
Lärandemål:
Kunskap och förståelse för:
• olika etiologi till diabetes
• sjukdomsmanifestationer och komplikationer
• tillämpning av evidensbaserad behandling av diabetes enligt svenska riktlinjer
• bedömning av laboratorievärden av betydelse för handläggning
• personcentrerat förhållningssätt
Kostnad:
2400 kr exklusive moms
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum- Kunskapsteam - diabetes
Kontaktperson:
Kursansvarig Anna Ugarph Morawski Spec Allm Med / PhD , tfn 070-4868359 eller e-post: anna.ugarph-morawski@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer


Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER