FaR-ledare för Barn och Ungdomar


Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll.

Kursdatum och tid:
9/9, kl. 17:30-20:30

Målgrupp: Verksamma och utbildade FaR-ledare för vuxna, som finns med i Stockholms FaR-ledarnätverk


Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
• Barns motoriska utveckling
• Anpassat bemötande
• Förståelse för receptet
Lärandemål:
• Ha kännedom om motorisk utveckling hos barn ur ett FaR-perspektiv
• Kunna diskutera barn och ungdomars hinder och möjligheter till deltagande i organiserad fysisk aktivitet
• Kunskap om hur hälso- och sjukvården skriver FaR till barn och ungdomar
• Kunna förstå och relatera informationen i en ifylld FaR-receptblankett till aktiviteter i den egna verksamheten

Föreläsare:
Cecilia Berg
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 600 kr exklusive moms. Debiteras om avbokning sker senare än 3/2 och ej kan styrkas med läkarintyg.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER