Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt


Undernäring är vanligt problem bland äldre, särskilt bland de med flera sjukdomsdiagnoser. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med den här kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna genomföra en nutritionsbedömning, sätta in lämpliga åtgärder och vid behov förskriva rätt kosttillägg.

Kursdatum och tid:
8/9 och 21/10, kl. 8:30-16:30

Samt en uppföljande halvdag i mindre grupper. Halvdagen är en eftermiddag och datum för den meddelas under första kursdagen.
Kursen ger dig som distriktssköterska rätt att förskriva kosttillägg.

Målgrupp: Distriktssköterskor (med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska) i primärvården inom Region Stockholm

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition, Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska
Innehåll:
Utbildningsform: Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner. Kursen omfattar 2,5 dagar med cirka 4-6 veckors mellanrum. I kursen ingår två studieuppgifter som genomförs mellan kursdagarna i den kliniska verksamheten. Kursbevis erhålls efter genomgången kurs.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• identifiera risk för undernäring eller manifest undernäring
• bedöma och analysera de äldres nutritionsproblem
• planera och utföra åtgärder
• förskriva kosttillägg
• följa upp och utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder
• tillämpa olika arbetsmetoder för nutritionsvård
Kostnad:
3000 kr exklusive moms
Kontaktperson:
Liisa Samuelsson,
e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se, tfn: 070-737 43 91. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
.
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Kursen är för dig som är distriktssköterska med specialistsjuksköterskeexamen till distriktssköterska. Akademiskt primärvårdscentrums fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer


Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER