Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2


Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och behandling, diabetiska fotsår, hudsjukdomar, ortopedtekniska hjälpmedel och avslutar med patientbeskrivningar samt diskussion kring kvalitetssäkring av fotsjukvården.

Kursdatum och tid:
14-15/10, kl. 9-16
eller
17-18/11, kl. 9-16


Målgrupp: Fotterapeuter med steg- 1 utbildning eller liknande
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Fotterapeut
Innehåll:
• Diabetessjukdomen.
• Fotkomplikationer.
• Biomekanik och ortopedtekniska hjälpmedel.
• Fotterapeuten i vårdkedjan.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Sammanfatta diabetessjukdomen med övergripande mål för en god fothälsa för personer med diabetes.
• Ökad kunskap om den diabetiska fotens komplexitet med tyngdpunkt på det förebyggande arbetet.
• Att tydliggöra fotsjukvårdens roll i primärvården och vikten av samverkan.
Föreläsare:
Ann Lindström, fotvårdslärare + externa föreläsare.
Kostnad:
1 700 kr, exklusive moms (Gäller deltagare från Stockholms län, övriga deltagare 2 900 kr)
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Ann Lindström, tfn: 073-054 73 84,
e-post: ann.lindstrom@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Antal platser:
33
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.Avbokningsregler, se PDF nedan

Bifogade filer


Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER