ST Väst

Vårdcentralerna i västerort ligger längs den blå och gröna tunnelbanelinjen. Dessutom finns vårdcentraler i Spånga och på Ekerö. I området finns knappt 60 ST-läkare fördelade på 15 vårdcentraler, åtta som drivs av Landstinget och sju i privat regi.

ST-läkarna inom allmänmedicin i västerort är organiserade i ett så kallat
ST-forum där de själva i hög grad planerar och utformar sin ST-utbildning.
I ST-forum finns en ledningsgrupp bestående av ST-representanter, handledarrepresentant samt studierektor.

ST-forum träffas två eftermiddagar per på månad, eftermiddag, och har gemensam utbildning som består av föreläsningar, seminarium eller basgruppsmöten.

Är du intresserad av ST-tjänst inom primärvården i västerort skall du i första hand kontakta respektive verksamhetschef på den vårdcentral du önskar tjänst. För mer information kan du också ta kontakt med studierektorn, se nedan.

Studierektor för västerort
Jag är studierektor för AT- och ST-läkare i Västerort sedan 1996 och specialist i allmänmedicin sedan 1987. Jag arbetar kliniskt på Hässelby vårdcentral. Som studierektor är min uppgift att vara stöd för AT- och ST-läkare i området samt att fungerar som kvalitetsgranskare av AT- och ST-utbildningen i allmänmedicin.

Välkommen att kontakta mig på rikard.viberg@sll.se