ST Sydväst

Området består av kommunerna Västra Söderort och Huddinge/Botkyrka. Totalt finns 25 vårdcentraler i området varav sju i privat regi. Alla har avtal med Landstinget. Vårdcentralerna fördelar sig geografiskt, med några undantag, utefter tunnelbanans röda linje från Liljeholmen till Fruängen och Norsborg samt utefter pendeltågslinjen från Älvsjö till Tumba. Till området hör även Caremas vårdcentral i Skogås.

ST-läkarna i allmänmedicin organiserar sin utbildning i hög grad själva genom sin organisation ST-forum Sydväst, där även ST-läkarna i Södertälje ingår. Totalt finns cirka 115 ST-läkare.

En eftermiddag i veckan är avsatt för utbildning som seminarier, föreläsningar, studiebesök, auskultationer eller självstudier. En gång per år arrangerar ledningsgruppen och basgrupperna ett ST-internat. Nya ST-läkare deltar i en basgrupp och tilldelas en fadder, en mer erfaren ST-kollega, ur basgruppen.

På ST-forums hemsida finns en deltagarförteckning, information om de flesta ST-aktiviteter och möjligheter till ST-dokumentation.

Som organisatoriskt stöd och kvalitetsgranskare av utbildningsmiljön finns två studierektorer (se nedan) och ett handledarnätverk. Om du är intresserad av ST-tjänst inom området rekommenderas kontakt med respektive verksamhetschef på den enhet du är intresserad av att arbeta på. Efter ett vikariat på mellan tre-sex månader på en vårdcentral kan man söka ST-tjänst.

 

Studierektor för AT/ST i allmänmedicin
Tova de Ruvo-Lohmann
Arbetar tisdagar och fredagar.
tova.deruvo-lohmann@sll.se

Studierektor för ST
Pia Söderberg
Arbetar tisdagar och fredagar
pia.soderberg@sll.se

Vi finns på:
Alfred Nobels allé 12 i Flemingsberg, Huddinge.
Vårt kontor hittar du på plan 6.