ST Sydost

Sydost består av kommunerna Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn. Vårdcentralena har vårdavtal och drivs antingen i privat regi eller av Stockholms läns landsting.

När du börjar din ST-tjänstgöring och har blivit introducerad av studierektorn anmäler du dig till en basgrupp via ST-forums webbsida. Kontaktpersonen för basgruppen når du genom att kontakta styrgruppen på ST-forum. Basgruppen består av kollegor i ditt område och tillsammans kommer ni att lägga upp gruppens utbildningsplaner. Planering angående sidoutbildning görs i samråd med handledare och/eller studierektor. Planeringen gör du på ST-forums hemsida.

All information om hur du söker kurs finns på ST-forums hemsida. Det är väldigt viktigt att du:

  • följer rutinerna
  • vänder dig till rätt resebyrå
  • inkommer med kursansökan till studierektorn.

Studierektor i sydost

Lennart Råhlén
lennart.rahlen@sll.se