ST Stockholm Söder

Stockholm Söders område motsvarar Södermalm och gröna linjen söderut. I området finns ca 22 vårdcentraler, samtliga är privata med vårdavtal.

ST-läkarna i allmänmedicin organiserar sin utbildning i hög grad själva genom sin organisation ST-forum Stockholm Söder, som organisatoriskt stöd och kvalitetsgranskare gällande utbildningsmiljön finns en studierektor (se nedan) samt ett handledarnätverk.

Om du är intresserad av ST-tjänst inom området rekommenderas kontakt med respektive verksamhetschef på den enhet du är intresserad att arbeta på i första hand och i andra hand kontakt med studierektorn.

Studierektor för Stockholm Söder

Jag heter Charlotte Ulas Nyholm, är studierektor för AT/ST i Stockholm Söder. Dessutom är jag specialist i allmänmedicin och kliniskt verksam på Capio vårdcentral Ringen på Södermalm.

Tveka inte att höra av dig om du undrar över något.

charlotte.ulas-nyholm@sll.se