ST Nordost

Stockholm nordost (NO) motsvarar områdena Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. I området finns ett 20-tal vårdcentraler, en del privata och en del landstingsdrivna.

ST-läkarna i allmänmedicin organiserar sin utbildning i hög grad själva genom sin organisation ST-forum Nordost, som organisatoriskt stöd och kvalitetsgranskare gällande utbildningsmiljö finns en studierektor samt ett handledarnätverk.

Om du är intresserad av ST-tjänst inom området rekommenderas i första hand kontakt med respektive verksamhetschef på den enhet du är intresserad av att arbeta på eller kontakt med studierektorn.

Studierektor nordost
Luisa Escuder Miquel
luisa.escuder-miquel@sll.se