ST Centrala stan

Centrala stans område består av Vasastan, Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen och Essingeöarna. I området finns ca 50 ST-läkare fördelade på 15 vårdcentraler varav fyra är landstingsdrivna och 11 drivs i privat regi.

ST-läkarna inom allmänmedicin i centrala stan är organiserade i ett så kallat ST-forum där de själva i hög grad planerar och utformar sin ST-utbildning. I ST-forum finns en ledningsgrupp bestående av ST-representanter, handledarrepresentanter samt studierektor. I centrala stan finns även ett handledarnätverk som har gemensam aktivitet en gång per termin.

ST-forum centrala stan träffas varje tisdagseftermiddag och har gemensam utbildning som består av antingen föreläsningar, seminarium eller basgruppsmöten.

Är du intresserad av ST-tjänst inom primärvården i centrala stan ska du i första hand kontakta respektive verksamhetschef på den vårdcentral du önskar tjänst. För mer information kan du också ta kontakt med studierektorn, se nedan.

Studierektor för centrala stan
Jag, Thomas Marmolin, är studierektor för AT- och ST-läkare i centrala Stockholm sedan 2009 och specialist i allmänmedicin sedan 2007. Jag arbetar kliniskt på husläkarmottagningen Kungsholmsdoktorn på Rålambsvägen 8B.

Välkommen att kontakta mig på thomas.marmolin@sll.se