Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning, INSTÄLLD


Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet av intyg och det systematiska kvalitetsarbetet.
Efter avklarad kurs förväntas deltagaren ha tillräcklig kunskap om centrala rättsregler hälso- och sjukvården som styr läkarens arbete i det dagliga arbetet med patienter.

Kursdatum och tid:
Datum för 2020 ej klart
Målgrupp: ST-utbildning för allmänläkare, delmål a6 och c14 enligt SOSFS 2015:8.


Förberedelse: En dag på distans via online lärplattform (förberedelser) och två dagar på plats. http://moodle.evidencebased.se
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Lärandemål:
Efter kursen ska läkaren ha kännedom om:
• Det juridiska systemet - författningar, tolkningar, tillämpningar - och rättsvillfarelserisken
• Olika juridiska discipliner och ansvarsslag (straffrätt, civilrätt, offentlig rätt), hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientlagen och patientdatalagen.

Och kunna:

• Begreppet allvarlig psykisk störning och dess innebörd inom LPT. Tvångslagsstiftningen LPT, LVM, LVU
• Utfärda korrekt vårdintyg och rättsintyg
• Diskussion om generella förbud på verksamhetsnivå, relevanta falldiskussioner från kammarrätten samt högsta förvaltningsdomstolen
• Anmälningsplikten när det gäller barn, körkort, innehav av skjutvapen osv.
Föreläsare:
Chefsöverläkare Farshid Scheikvand
Dr Per Johansson
Kostnad:
6400 kr
I avgiften ingår:
Förmiddagsfika Lunch Eftermiddagsfika
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ort/Område:
Stockholm
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Eventuella frågor kring kursen skickas till Helena.schildt-tossman@sll.se