Kurs om ST för verksamhetschefer


Målgrupp verksamhetschefer i primärvården.Kursdatum och tid:
Datum ej klart
Lokal: Torsplan, Solnavägen 1 E, plan 8, lokal Fläder
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Innehåll:
Att ha ST-läkare på vårdcentralen brukar uppfattas positivt av arbetskamrater och patienter.
De är oftast unga,
uppdaterade i det senaste gällande medicinska kunskaper och lägger en hel del energi och glädje i sitt arbete.
Verksamhetschefen har stort ansvar för ST läkarnas utbildning och vi är därför glada att bjuda in till denna
endags kurs med syfte att ge ökad kunskap och information gällande ST i allmänmedicin samt förtydliga
verksamhetschefens roll.
Under dagen kommer vi att ha flera moment för diskussion och vi svarar gärna på era
frågor.
Lärandemål:

Kunskap om Socialstyrelsen föreskrifter gällande ST och Verksamhetschefens ansvar däri.

Kunskap om Målbeskrivningen för Allmänmedicin.

Kunskap om Kravspecifikationen med inriktning på Verksamhetschefens ansvarsområde.

Kännedom gällande Utbildningsplaner, Årsrapporter och Handledarrapporter. Funktion och syfte.

Ökad kunskap om vad som kännetecknar en bra utbildningsvårdcentral.
Föreläsare:
Tova de Ruvo Lohmann, Specialist i allmänmedicin och studierektor
tova.deruvo-lohmann@sll.se

Luisa Escuder Miguel, specialist i allmänmedicin och studierektor, APC
luisa.escuder-miguel@sll.se
Mobil 070- 736 26 62

Kostnad:
Gratis
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Adress:
Torsplan, Solnavägen 1E , plan 8
Administratör:
Marie-Louise Wingårdh
Kommentarer:
Innan Kursen: Det är viktigt att deltagarna innan kursen har skaffat sig en inloggning till ST-Forum (www.stforum.se, klicka på ny användare) och att ni ber en av era ST-läkare visa sidan för er.

Bifogade filer