BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6 FULLBOKAD


Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm.

Kursdatum och tid:
3 - 5 oktober 2018
Alfred Nobels allé 23, Huddinge
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Basprogram, metodbok, BHV-journal och nationell målbeskrivning
Barns normala utveckling. Utvecklingsbedömningar
Vaccinationer på BVC
Sjuksköterskans roll på BVC.
Undersökning av barn på BVC. Praktiska övningar i grupper
Från huvud till fot
Tillväxt. Normalvarianter och avvikelser
Barn som far illa. Samverkan med socialtjänsten
Nyanlända flyktingbarn på BVC
Kardiologi på BVC
Kostnad:
4000 kronor
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Tova de Ruvo Lohmann

Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Kursen är fulltecknad. Ny kurs kommer i vår, datum ej klart

Bifogade filer