KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19 respektive a5


Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga individuella arbetet och önskar uppnå delmål 19 enligt Socialstyrelsens föreskrifter om kurs.

Kursdatum och tid:
7 - 11 oktober 2019.
Alfred Nobels allé 23, Huddinge

17 januari 2020 Uppföljningsdag
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Undervisnings- och examinationsformer: Under fem kursdagar ges introduktion i vetenskapsmetodik, forskningsetik, statistik, referenssökning och grunder för EBM. Deltagarna ska därefter genom grupparbeten ta fram och formulera en egen projektplan som presenteras under den sista kursdagen, då man även prövas i förmågan att granska andras vetenskapliga rapporter.

Förhandskrav: Deltagarna ska innan kursstart skicka information om sitt projektämne per e-post till kurssekreteraren.

Kursdeltagare förväntas ha grundläggande kunskaper i Excel och Word samt tidigare erfarenhet av vetenskapligt arbete. Kännedom om referenshanteringsprogrammet Zotero är önskvärd.

De ST-läkare som deltar i kursen måste genom sin verksamhetschef ordna handledare med vetenskaplig kompetens som själv eller tillsammans med klinisk handledare kan underteckna delmål 19.

Verksamhetschefen ansvarar för att avgöra om etikansökan enligt etikprövningslagen behövs eller om det individuella arbetet faller inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen.

VESTA-programmen fortsätter som tidigare för dig som önskar ett heltäckande program med vetenskaplig handledning, etisk granskning och gruppseminarier.


Lärandemål:
Att ha grundläggande förmåga till ett medicinsk vetenskapligt syn- och förhållningssätt.
Kostnad:
9 500 kr inklusive kursmaterial
Kontaktperson:
Therése Wirback
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Välkommen med anmälan till: therese.wirback@sll.se