AT Väst

Vårdcentralerna i västerort ligger längs den blå och gröna tunnelbanelinjen. Det finns även vårdcentraler i Spånga och på Ekerö. I området finns knappt 60 ST-läkare fördelade på 15 vårdcentraler, åtta som drivs av landstinget och sju i privat regi.

AT-blocken i centrala stan och västerort tillhör S:t Görans sjukhus. Fördelning mellan västerort och centrala stan sker genom lottning eller att AT-läkarna kommer överens om fördelningen. Studierektorerna väljer ut de vårdcentraler som står på tur och som har bra utbildningsklimat. Vi försöker ta hänsyn till särskilda önskemål avseende barnomsorg. Innan starten skickar studierektor ut information via e-post. Om något är oklart kontakta studierektorn.

Onsdag eftermiddag är avsatt för seminarier som varannan vecka ordnas i centrala stan och varannan vecka ordnas i Västerort, förutom ett uppehåll under sommaren. Information om tid och plats för seminarierna hittar du på www.stforum.se.

Studierektor för västerort
Jag, Rikard Viberg, är studierektor för AT- och ST-läkare i Västerort sedan 1996 och specialist i allmänmedicin sedan 1987. Jag arbetar kliniskt på Hässelby vårdcentral. Som studierektor är min uppgift att vara stöd för AT- och ST-läkare i området samt att fungerar som kvalitetsgranskare av AT- och ST-utbildningen i allmänmedicin.

Välkommen att kontakta mig på rikard.viberg@sll.se