AT Södertälje

Inom landstinget finns vårdcentralerna Luna, Salem och Tallhöjden.
De privata vårdcentralerna är Fornhöjden, Järna, Lina Hage, Nykvarn, Scania Hälsocenter, Telgeakuten, Tveta och Wasa husläkarmottagning.

I början av placeringen får du en ordentlig introduktion på din vårdcentral. Du kommer att få verksamheten presenterad för dig, träffa de olika personalgrupperna, få lära dig datorsystemet och långsamt slussas in i arbetet. Du kommer att ha en personlig handledare och varje vecka är en timme avsatt för handledning. Seminarier och föreläsningar är inplanerade. Det finns också en kortfattad AT-checklista så att du enkelt kan se vad du förväntas lära dig under AT-tjänstgöringen.

Studierektor i Södertälje
Teresa Leao
teresa.leao@sll.se