AT Nordost

Stockholm nordost (NO) motsvarar områdena Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. I området finns ett 20-tal vårdcentraler, en del privata och en del landstingsdrivna.

AT-blocken tillhör Danderyds sjukhus. Placering sker enligt rullande schema. Man kan ha önskemål om placering men ej välja själv. I största mån görs försök att ta hänsyn till resväg så långt det är möjligt. Innan starten skickas information ut via e-post. Om något är oklart kontakta studierektorn.

Tisdag eftermiddag är avsatt som tid för seminarier eller föreläsningar på Danderyds sjukhus med uppehåll under sommaren.

Studierektor i Nordost
Luisa Escuder
luisa.escuder-miquel@sll.se